Národné lesnícke centrum

skipmenu
Aktuálne
Upozornenie

Upozorňujeme, že dňa 21. 1. 2015 bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 15/2015 oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy, s platnosťou PSL od 1. 1. 2016 - 31. 12. 2025.

 

 


 

Medzinárodná konferencia APOL 2015

Medzinárodná konferencia Aktuálne problémy v ochrane lesa 2015

Pozývame vás na medzinárodnú konferenciu Aktuálne problémy v ochrane lesa 2015, ktorá sa bude konať v dňoch 29.-30.1.2015 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s. Pozvánka a prihláška sú uverejnené na stránkach www.los.sk.

 

Aktuálne - Archív

tomenu

Národné lesnícke centrum (NLC)

titl
je štátom zriadená (štátna) príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Lesnícka sekcia MP SR.

čítajte viac ...


 

logo_lvu
Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen

čítajte viac ...

logo_ulpv
Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen

čítajte viac ...

logo_ulzi
Národné lesnícke centrum - Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen

čítajte viac ...

logo_uhul
Národné lesnícke centrum - Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen

čítajte viac ...

 

V zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2012, môže odborný lesný hospodár zabezpečiť vedenie evidenčných výkazov prostredníctvom webovej aplikácie LGIS. V prípade záujmu, o prístup (bezplatný) do tejto evidencie požiadajte na e-mailovej adrese polacik@nlcsk.org, kde uveďte okrem mena aj číslo osvedčenia, adresu a kontakt. Všetky identifikačné kódy potrebné na vyplnenie hlavičky tlačiva ročnej evidencie nájdete na stránke http://lvu.nlcsk.org/uvod/registre.aspx.

tomenu