Národné lesnícke centrum

skipmenu

SLOGAN na STRÁNKE

Aktuálne
Tlačová správa NLC

Tlačová správa NLC v súvislosti s rozsudkom okresného súdu o neplatnosti výpovede pani kontrolórky Ľubice Lapinovej a k opakovanej nepravdivej medializácii prípadu tzv. "projektu ForestPortál". Prílohou tlačovej správy je prehľad nepotvrdených, nepravdivých a neúplných informácií v odôvodnení udelenia ceny Biela vrana pani Ľubici Lapinovej, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke "Via Iuris". 

 


Upozornenie

Upozorňujeme, že dňa 21. 1. 2015 bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 15/2015 oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy, s platnosťou PSL od 1. 1. 2016 - 31. 12. 2025.

 

 


 

Aktuálne - Archív

tomenu

Národné lesnícke centrum (NLC)

titl
je štátom zriadená (štátna) príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Lesnícka sekcia MP SR.

čítajte viac ...


 

logo_lvu
Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen

čítajte viac ...

logo_ulpv
Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen

čítajte viac ...

logo_ulzi
Národné lesnícke centrum - Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen

čítajte viac ...

logo_uhul
Národné lesnícke centrum - Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen

čítajte viac ...

 

V zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2012, môže odborný lesný hospodár zabezpečiť vedenie evidenčných výkazov prostredníctvom webovej aplikácie LGIS. V prípade záujmu, o prístup (bezplatný) do tejto evidencie požiadajte na e-mailovej adrese polacik@nlcsk.org, kde uveďte okrem mena aj číslo osvedčenia, adresu a kontakt. Všetky identifikačné kódy potrebné na vyplnenie hlavičky tlačiva ročnej evidencie nájdete na stránke http://lvu.nlcsk.org/uvod/registre.aspx.

NSRV ARVI
tomenu