Vznik Národného lesníckeho centra vo Zvolene

skipmenu
Nachádzate sa :

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť
jesen.jpgMinisterstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky zrušilo s účinnosťou od 31. decembra 2005 samostatnú právnu subjektivitu ako právnických osôb štátu príspevkovým organizáciám:
  • Lesnícky výskumný ústav Zvolen,
  • Lesoprojekt Zvolen,
  • Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky Zvolen. 
a zriadilo od 1. januára 2006 novú príspevkovú organizáciu:
Národné lesnícke centrum (NLC)
v celom rozsahu právneho nástupcu.
 
 
Centrom lesníctva na Slovensku je desaťročia mesto Zvolen, kde od roku 1964 sídlil Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen). Lesoprojekt Zvolen tu pôsobil od roku 1950 a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen (ÚVVP LVH SR Zvolen) bol založený v roku 1978.
 
1. januára 2006 sa tieto tri štátne lesnícke organizácie zlúčili do Národného lesníckeho centra a vytvorili inštitúciu, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax. 
Národné lesnícke centrum tvoria štyri ústavy:
  • NLC - Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen),
  • NLC - Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen),
  • NLC - Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).
 
Rok 2008 je pre Národné lesnícke centrum jubilejný, jeho dva ústavy NLC – LVÚ Zvolen a NLC - ÚLPV Zvolen oslavujú významné výročia, 110 rokov lesníckeho výskumu a 30 rokov celoživotného vzdelávania v lesníctve Slovensku.
Od roku 1968 sídli lesnícky výskum v budove na Ulici T. G. Masaryka 22, ktorá slúži zamestnancom lesníckeho výskumu a terajšiemu ústrediu NLC už 40 rokov. Ďalšie ústavy NLC - ÚLPV Zvolen, NLC - ÚLZI Zvolen a NLC - ÚHÚL Zvolen majú svoje sídla na Ulici Sokolská 2 vo Zvolene.

NSRV ARVI NSRV
tomenu