apvv

Projekt aplikovaného výskumu APVV-0889-11
Riešenie ukončené k 31.12.2015

Hlavné kompetencie v riadení riešiteľského tímu a v príprave návrhu optimalizovaných technologických postupov premeny odumierajúcich smrečín na stabilnejšie multifunkčné ekosystémy

Ing. Anna Tučeková, PhD., Zodpovedný riešiteľ projektu

 Kompetentný v riešení etapy E01 Analýza dynamiky odumierajúcich smrekových lesov pod vplyvom rôznych spôsobov manažmentu a v bezzásahovom režime prírodnej rezervácie

Ing. Ladislav Kulla, PhD., Odborný riešiteľ projektu

 Kompetentný v riešení etapy E01 Analýza dynamiky odumierajúcich smrekových lesov pod vplyvom rôznych spôsobov manažmentu a v bezzásahovom režime prírodnej rezervácie

Ing. Vladimír Šebeň, PhD., Odborný riešiteľ projektu

Kompetentná za biometeorologický monitoring na VDO Kysuce, spracovanie a analýzu údajov

Ing. Zuzana Sitková, PhD, Odborný riešiteľ projektu

Kompetentná za riešenie čiastkovej etapy SE 2.2 - testovanie a hodnotenie alternatív umelej obnovy

Ing. Valéria Longauerová, PhD, Odborný riešiteľ projektu

Kompetentná za riešenie čiastkovej etapy SE 2.2 - testovanie a hodnotenie alternatív umelej obnovy

Ing. Miriam Maľová, PhD, Odborný riešiteľ projektu

Kompetentný za riešenie etapy E02 - aplikovaný výskum technológií premeny smrečín na stabilnejšie lesy na poľných experimentoch

Ing. Roman Longauer, PhD, Odborný riešiteľ projektu

Kompetentný za oblasť aplikovaný výskum technológií premeny smrečín na stabilnejšie lesy na poľných experimentoch

Ing. Marián Pacalaj, PhD, Odborný riešiteľ projektu

Kompetentný za zhodnotenie účinnosti a ekonomickej efektívnosti manažmentových opatrení vykonaných na území VDO Kysuce

Ing. Miroslav Kovalčík, PhD, Odborný riešiteľ projektu

Kompetentný za riešenie subetapy E01 - zmeny stavu lesa za sledované obdobie metódami DPZ na podklade ortofotomáp RGB a CIR

Ing. Ivan Sačkov, PhD, Odborný riešiteľ projektu