apvv

Projekt aplikovaného výskumu APVV-0889-11
Riešenie ukončené k 31.12.2015
Hide Main content block

Čiastkovými cieľmi projektu je:


i1

Analýza dynamiky odumierajúcich smrekových lesov pod vplyvom rôznych spôsobov manažmentu a v bezzásahovom režime prírodnej rezervácie Veľký Polom
i2

Aplikovaný výskum technológií premeny smrečín na stabilnejšie lesy na poľných experimentoch založených v rámci DO Husárik
i3

Zhodnotenie účinnosti a ekonomickej efektívnosti manažmentových opatrení vykonaných na území VDO Kysuce od 1.1.2010
i4

Návrh optimalizovaných technologických postupov premeny odumierajúcich smrečín na stabilnejšie multifunkčné ekosystémy