apvv

Projekt aplikovaného výskumu APVV-0889-11
Riešenie ukončené k 31.12.2015

AKTUÁLNE 2019

Odpočet za rok 2018_Zmluva o spolupráci s Lesy SR... pdf

VÝSTUPY 2018

Odpočet za rok 2017_Zmluva o spolupráci s Lesy SR... pdf

VÝSTUPY 2017

Odpočet za rok 2016_Zmluva o spolupráci s Lesy SR... pdf

VÝSTUPY 2016

Realizačný výstup projektu... pdf

Záverečná správa projektu... pdf

les1

Záverečná karta projektu... pdf

Aktuálne výstupy projektu, prezentácie a publikácie

 • Tučeková a kol. 2017...prezentácia z konferencie APOL Nový Smokovec...pdf
 • Tučeková a kol. 2017...prezentácia z konferencie Snina...pdf
 • Tučeková a kol. 2017...prezentácia z konferencie Zvolen...pdf
 • Tučeková a kol. 2017...prezentácia z konferencie ČR...pdf
 • Publikácia 2015 - I ... pdf
 • Publikácia 2015 - II ... pdf
 • Publikácia 2015 - III ... pdf
 • Publikácia 2015 - IV ... pdf
 • Publikácia 2015 - V... pdf
 • Publikácia 2015 - VI... pdf
 • Publikácia 2015 - VII... pdf
 • Publikácia 2014 - I ... pdf
 • Publikácia 2014 - II ... pdf