Ciele projektu
Metodológia
Výskumný tím
Dosiahnuté výsledky
Podujatia
Kontakt
Novinky
02.02.2011
Záverečná správa z riešenia projektu
Podujatia súvisiace s projektom

Diaľkový prieskum Zeme – lesy v meniacich sa prírodných podmienkach

vedecký seminár organizovaný pri príležitosti životného jubilea – 75. výročie narodenia doc. Ing. Jána Račka, CSc.

Organizátori seminára: Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Lesnícka fakulta Technickej Univerzity Zvolen
Termín: 19. 11. 2009
Miesto konania: Národné lesnícke centrum, Lesnícky výskumný ústav Zvolen, T. G. Masaryka 22, Zvolen
Odborní garanti: Dr. Ing. Tomáš Bucha, NLC-LVÚ Zvolen
prof. Ing. Ľubomír Scheer, CSc., Lesnícka fakulta TU Zvolen
Organizačný garant: Ing. Hana Pavlendová, PhD. NLC-LVÚ Zvolen

Zborník príspevkov zo seminára (pdf 6,9 MB)

Copyright © 2009-2010 NLC. Všetky práva vyhradené.