Viditeľné vrstvy:
GPP - hrubá primárna produkcia
PAR - dopadajúca fotosynteticky aktívna radiácia
FPAR - frakcia PAR
deficit tlaku vodných pár
minimálna teplota vzduchu
NDVI - normalizovaný diferencovaný vegetačný index
satelitné snímky MODIS
Vysvetlivky:

Stav ku dňu: 13. 3. 2007
Copyright © 2010-2014 Národné Lesnícke Centrum - Lesnícky Výskumný Ústav. Všetky práva vyhradené.