Identifikácia zmien stavu lesa zo satelitných snímok
Cieľ projektu
06.07.2009
Pilotný projekt je zameraný na hodnotenie stavu lesných porastov a postupu rozpadu smrečín z údajov diaľkového prieskumu Zeme.

Cieľovú skupinu uzívateľov tvoria:
  • štátna správa
  • obhospodarovatelia lesa

Výstupy projektu
06.07.2009
Mapová aplikácia (zobrazí sa v novom okne)Hlavným výstupom projektu je mapová aplikácia, zobrazujúca kompozície satelitných snímok, vhodné pre vizuálnu interpretáciu zmien stavu lesných porastov.
Aplikácia je prístupná cez internetový prehliadač. Zmeny v stave lesa sú zobrazené v odtieňoch červenej farby. Polohová lokalizácia je možná pomocou hraníc obvodných lesných úradov (OLÚ), lesných hospodárskych celkov (LHC) a porastov (JPRL).


Poďakovanie

Stránka bola pripravená s prispením agentúry ASFEU - projektu CEGIS - Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine (ITMS 26220120069), Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0670-07 a s podporou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (projekt EPOL II).


Spôsob citácie
Pri použití údajov prevzatých z týchto stránok a/alebo webových aplikácií, prosíme citujte prácu: Barka, I., Bucha, T., 2010: Satellite-based regional system for observation of forest response to global environmental changes. In: Horák, J., Halounová, L., Hlásny, T., Kusendová, D., Voženílek, V. (eds.): Advances in Geoinformation Technologies 2010. Technical University of Ostrava. 2010, s. 1–14.
Novinky
16.4.2018
Mozaika satelitných snímok Landsat z r. 2017 bola nahradená za mozaiku snímok Sentinel 2 v mapových aplikáciách 2, 3 a 4.
4.10.2017
Bola aktualizovaná vrstva klasifikácia zdravotného stavu 2017 v mapových aplikáciách 2, 3 a 4.
Kontakt
V prípade otázok a nejasností nás kontaktujte cez e-mail:
Tomáš Bucha
Ivan Barka
Kredit
V aplikácii využívame najmä satelitné snímky Landsat.
Credit: Landsat satellite data courtesy of the U.S. Geological Survey (USGS).
Jazykové mutácie
Všetky práva vyhradené.
Copyright 2012 NLC