Identifikácia zmien stavu lesa zo satelitných snímok
Mapová aplikácia 1 - zobrazenie satelitných snímok a zdravotného stavu lesa.

Mapová aplikácia (zobrazí sa v novom okne) Mapová aplikácia 1 slúži na zobrazenie aktuálnych satelitných snímok a klasifikácie zdravotného stavu lesov.
Aplikácia pokrýva celé územie Slovenska a je prístupná cez internetový prehliadač na nasledovnej adrese:


Mapová aplikácia 2 - porovnávanie satelitných snímok z rôznych období

V rámci projektu EPOL II (Výskum efektívneho využívania environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku II), ktorý je riešený na NLC v spolupráci so štátnym podnikom Lesy SR, je vyvíjaná mapová aplikácia pre užívateľom vykonávané porovnanie satelitných snímok z rôznych období. Užívateľ má možnosť zvoliť si roky pre porovnanie zmien v stave lesa a krajiny. Aplikácia je dostupná cez nasledovný odkaz:
Pre správne načítanie aplikácie je potrebné použiť novšie verzie internetových prehliadačov (odporúčame Firefox alebo Chrome/Chromium).

Mapová aplikácia 3 - dynamické zobrazenie historických a aktuálnych satelitných snímok

Aplikácia umožňuje dynamické zobrazovanie časového radu satelitných snímok. S jej pomocou je možné dosiahnuť dobrý vizuálny vnem zmien v stave lesa a krajiny. Aplikácia je dostupná cez nasledovný odkaz:
Prípadné chyby v aplikácii a otázky môžte zasielať mailom na adresy uvedené v kontaktoch. Pre zobrazenie aplikácie odporúčame použiť prehliadače Firefox alebo Chrome/Chromium.Mapová aplikácia 4 - dynamické zobrazenie vrstiev zdravotného stavu lesa

Ďalšia mapová aplikácia vyvíjaná v rámci projektu CEGIS - Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine (riešený na TUZVO a NLC) slúži pre dynamické zobrazovanie klasifikácií zdravotného stavu lesa. Jej pomocou je možné identifikovať zmeny v stave lesa a krajiny pomocou klasifikovaných vrstiev tried defoliácie. Aplikácia je dostupná cez odkaz:
Aplikácia je vo vývoji, prípadné chyby a otázky môžte zasielať mailom na adresy uvedené v kontaktoch. Pre zobrazenie aplikácie odporúčame použiť prehliadače Firefox alebo Chrome/Chromium.
Novinky
22.12.2023
Boli pridané vrstvy klasifikácie zdravotného stavu a mozaiky satelitných snímok za rok 2023 do mapových aplikácií 2, 3 a 4.
30.9.2022
Boli pridané vrstvy klasifikácie zdravotného stavu a mozaiky satelitných snímok za roky 2022 a 2021 do mapových aplikácií 2, 3 a 4.
Kontakt
V prípade otázok a nejasností nás kontaktujte cez e-mail:
Tomáš Bucha
Ivan Barka
Kredit
V aplikácii využívame najmä satelitné snímky Landsat.
Credit: Landsat satellite data courtesy of the U.S. Geological Survey (USGS).
Jazykové mutácie
Všetky práva vyhradené.
Copyright NLC