Identifikácia zmien stavu lesa zo satelitných snímok
Cieľ projektu
06.07.2009
Pilotný projekt je zameraný na hodnotenie stavu lesných porastov a postupu rozpadu smrečín z údajov diaľkového prieskumu Zeme.

Cieľovú skupinu uzívateľov tvoria:
  • štátna správa
  • obhospodarovatelia lesa

Výstupy projektu
06.07.2009
Mapová aplikácia (zobrazí sa v novom okne)Hlavným výstupom projektu je mapová aplikácia, zobrazujúca kompozície satelitných snímok, vhodné pre vizuálnu interpretáciu zmien stavu lesných porastov.
Aplikácia je prístupná cez internetový prehliadač. Zmeny v stave lesa sú zobrazené v odtieňoch červenej farby. Polohová lokalizácia je možná pomocou hraníc obvodných lesných úradov (OLÚ), lesných hospodárskych celkov (LHC) a porastov (JPRL).


Poďakovanie

Stránka bola pripravená s prispením agentúry ASFEU - projektu CEGIS - Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine (ITMS 26220120069), Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0670-07 a s podporou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (projekt EPOL II).


Spôsob citácie
Pri použití údajov prevzatých z týchto stránok a/alebo webových aplikácií, prosíme citujte prácu: Barka, I., Lukeš, P., Bucha, T., Hlásny, T., Strejček, R., Mlčoušek, M., Křístek, Š., 2018: Remote sensing-based forest health monitoring systems – case studies from Czechia and Slovakia. Central European Forestry Journal, 64(2018) 259–275 | DOI: 10.1515/forj-2017-0051
Novinky
22.12.2023
Boli pridané vrstvy klasifikácie zdravotného stavu a mozaiky satelitných snímok za rok 2023 do mapových aplikácií 2, 3 a 4.
30.9.2022
Boli pridané vrstvy klasifikácie zdravotného stavu a mozaiky satelitných snímok za roky 2022 a 2021 do mapových aplikácií 2, 3 a 4.
Kontakt
V prípade otázok a nejasností nás kontaktujte cez e-mail:
Tomáš Bucha
Ivan Barka
Kredit
V aplikácii využívame najmä satelitné snímky Landsat.
Credit: Landsat satellite data courtesy of the U.S. Geological Survey (USGS).
Jazykové mutácie
Všetky práva vyhradené.
Copyright NLC